Software manuals LVpos

Download PDF file guide

Trong phần giao diện cài đặt, nhấn chọn phần GIẢM GIÁ như hình:

1

Sau khi vào phần giảm giá
– Chọn nhóm hàng cần giảm giá.
– Đánh tên dịp khuyến mãi.
– Đánh số % vào phần giảm giá vào ô GIẢM
– Chọn thời gian cần sử dụng giảm giá.
– Click chọn vào mục sử dụng và bấm nút THÊM.
như hình vẽ:

2

Online support Close
Top