Software manuals LVpos

Download PDF file guide

Tại giao diện cài đặt, chọn KHÁCH HÀNG

1

Tại giao diện cài đặt khách hàng
– Click vào TẠO MỚI
– Điền đầy đủ thông tin khách hàng như yêu cầu
– Sau đó nhấn CẬP NHẬT để lưu lại
như hình vẽ

2

Muốn xóa 1 khách hàng nào đó, chọn vào tên khách hàng và chọn XÓA

3

Online support Close
Top